Uzmanlık Grupları


Eğitimde Kalite Uzmanlık Grubu

Grup 1998 yılında Bursa’daki tüm eğitim/öğretim kurumlarında TKY’nin başarı ile uygulanmasını sağlamak ve Türkiye’de model olmak vizyonu ile kurulmuştur. İlk kurulan uzmanlık grubumuzdur. Grup üyeleri okul geliştirme ekibinde yer alan öğretmenler, okul müdür yardımcıları, il milli eğitim müdürlüğü temsilerinden oluşmaktadır. Okullarda EFQM Modeli'nin yaygınlaşması için çalışmalar yürütmektedir.
 

Misyonu: Tüm eğitim/öğretim kurumlarında TKY' yi yaygınlaştırmak ve tüm paydaşlarla bilgilerimizi paylaşarak katılımlarını sağlamak.

Vizyonu: Bursa'daki tüm eğitim/öğretim kurumlarında TKY' nin başarı ile uygulanmasını sağlamak ve Türkiye' de model olmak.

 

Çevre İş Sağlığı ve Güvenliği Kalite Uzmanlık Grubu

Grup Eylül 2000’de, KalDer’in, sanayiinin önemli kuruluşlarının çevre sorumlularını bir araya getirmesiyle kurulmuştur. 2000 ve 2001 yıllarında, özellikle sanayiye yönelik bilinçlendirme faaliyetleri ile tanınan bir grup haline geldi.

Grup; sanayii ve toplumda, çevre konusunda gerekli olan duyarlılık ve bilincin oluşturulmasına katkı sağlamak için panel, seminer, eğitim gibi yöntemlerle bilgi ve tecrübe paylaşımını sağlamak, çevre mevzuatı ile ilgili olarak uygulayıcılara bilgi akışını sağlamak, çevre konusunda, sanayicinin danışabileceği bir bilgi havuzu oluşturmak amacındadır.
 

Misyonu: Sanayi ve toplumda, Çevre ve İş Güvenliği konularında gerekli olan duyarlılık ve bilincin oluşturulmasına katkı sağlamak.

- Panel, seminer, eğitim gibi yöntemlerle bilgi ve tecrübe paylaşımını sağlamak,

- Çevre ve ISG Mevzuatı ile ilgili olarak uygulayıcılara bilgi akışını sağlamak,

- Çevre ve İş Güvenliği konularında, sanayicinin danışabileceği bir bilgi havuzu oluşturmak.

 

Vizyonu: Ülke çapında;

- Toplumun ve sanayinin Çevre ve İş Güvenliği konularında bilinçlendirilmesi ve duyarlılığın arttırılması yönünde öncü çalışmalar yapmak,

- İhtiyaç duyanların, Çevre ve İş Güvenliği konularında başvurabileceği referans bir grup olmaktır.

 

Sağlıkta Kalite Uzmanlık Grubu

Uzun süre kamuda kalite uzmanlık grubu adı altında faaliyet gösteren grup 2005 yılında sağlıkta kalite uzmanlık grubuna dönüştürülmüştür. Grup üyeleri özel ve kamu sektöründen çeşitli hastanelerden kalite yöneticileri, işletme müdürleri ve doktorlardan oluşmaktadır. Misyonu; Bursa’da faaliyet gösteren sağlık kuruluşlarında; kalite bilincinin geliştirilmesi ve kalite uygulamalarının yaygınlaştırılması için katkı sağlamaktır.

Misyonu: Bursa’da faaliyet gösteren sağlık kuruluşlarında; kalite bilincinin geliştirilmesi ve kalite uygulamalarının yaygınlaştırılması için katkı sağlamaktır.


Vizyonu: Kalite çalışmalarında; sağlık kuruluşları arasında koordineli ve rekabetçi bir ortam yaratılması için Türkiye’ye model olmak, sağlıkta kalite kriterlerinin oluşturulmasında öncü olmaktır. Grup belirlenen pilot hastanelerin Mükemmellik Modeli uygulamaları içerisinde yer alması için faaliyetler gerçekleştirmiştir. Grubun da katkılarıyla 2008 Bursa Kalite Ödülü’nde Zübeyde Hanım Doğumevi Bursa Kalite Başarı Ödülü alarak Bursa’da bir ilke imza atmıştır.

  • İSTANBUL GENEL MERKEZ
  • ANKARA ŞUBE
  • BURSA ŞUBE
  • ESKİŞEHİR ŞUBE
  • İZMİR ŞUBE
  • KAYSERİ TEMSİLCİLİĞİ
  • TRAKYA TEMSİLCİLİĞİ
  • DOĞU MARMARA GÖNÜLLÜ TEMSİLCİLİĞİ
  • BATI AKDENİZ GÖNÜLLÜ TEMSİLCİLİĞİ